WEBRTB

Disclaimer

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
   • De webpagina: iedere webpagina waarin WebRTB een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
   • WebRTB: de bevoegde uitgever van de webpagina;
   • Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
   • U: de al dan niet vertegenwoordigde, natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
   • De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
   • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
  2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
  3. WebRTB spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  4. WebRTB verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
  5. WebRTB is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  6. WebRTB mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. WebRTB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  7. Behoudens deze disclaimer, is WebRTB niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
  8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
  9. WebRTB behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan WebRTB de toegang tot de webpagina monitoren.
  10. U zult WebRTB, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden aan WebRTB.

Contact
Locatie icon WebRTB
WebRTB
Spegelt 6
5674 CD Nuenen
Phone icon WebRTB
Telefoon:(+31) 040 711 30 46
Fax: (+31) 040 744 05 51
Email icon WebRTB
E-mail: info@webrtb.com
Website: www.webrtb.com
KVK: 51134586
BTW-id: NL002312812B92
DIENSTEN

WebRTB is een jong en succesvol onlinesoftware bureau. We focussen ons op het bouwen, onderhouden & hosten van maatwerk webapplicaties & websites. We richten ons met name op het MKB in regio Eindhoven & Helmond, maar bedienen bijvoorbeeld ook klanten in Amsterdam & Breda. Met enthousiaste medewerkers en partners maken we het voor de klant mogelijk voor al uw webdiensten, producten en vragen een duidelijk aanspreekpunt te zijn. We bieden de best mogelijke kwaliteit tegen scherpe prijzen. We investeren continu in onze producten en diensten zodat de kwaliteit zowel nu als in de toekomst gewaarborgd blijft.

NIEUWSBRIEF

© WebRTB 2010 - 2024 | All Rights Reserved | Alle prijzen exclusief BTW | Disclaimer | Algemene voorwaarden